Các lỗi laravel thường gặp

Mình mới tập tành với Framework nên gặp qua 1 số lỗi ngớ ngẩn, và muốn sưu tầm lại , sau này xem lại ,và nếu ai cũng gặp qua các lỗi này thì có thể giải quyết được.

  1. Lỗi TokenMismatchException in VerifyCsrfToken.php line 68:
    Phù sau khi sử dụng với Route Form như sau :


    Khi gọi Route từ form thì bác TokenMismatchException in VerifyCsrfToken.php line 68 xuất hiện , tìm từ bắc tới nam , đông tới tây nhưng vẫn chưa có lời giải đáp chính đáng ,may sau gặp được chỉ dòng code này :
    <input name=”_token” type=”hidden” value=”{{{ csrf_token() }}}” />Chỉ cẩn thêm dòng code này vào là ok.2.Lỗi sqlstate 42000 laravelKhi bạn chạy cmd run : php artisan migrate , đối với laravel 5.4 trên mysql verion cũ sẽ thấy xuất hiện lỗi này :

     


2. lỗi [Illuminate\Database\QueryException] SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 767 bytes (SQL: alter table users add unique users_email_unique(email))

[PDOException] SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 767 bytes

Để fix lỗi này,trong thư mục App -> Provider bạn tìm tới file : AppServiceProvider.php và thêm 2 dòng code sau, thứ 1 thêm thư viện Schema trên đầu là :

use Illuminate\Support\Facades\Schema;

sau đò trong function boot thêm code sau : Schema::defaultStringLength(191);


public function boot()
{
Schema::defaultStringLength(191);
}

3. Lỗi khi dùng hàm @include trong laravel và include trong php

Khi bạn dùng hàm này trong file sẽ thấy phát sinh 1 khoảng trắng với kí tự là &#65279, để fix lỗi này giả sử mình @include(‘admin.layout.header’) thì bạn dùng notepad++ mở file header mà dùng include chọn menu->encoding->convert utf8 save lại là ok.

 

Các lỗi laravel thường gặp
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *