Một số hàm và plugin phổ biến trong Woocommerce hữu ích

Nếu như bạn đang có ý định tự thiết kế website bán hàng trên Woocommerce thì , Ngoài sử dụng template từ Woocommerce cung cấp bạn sẽ thấy một số hiên thị không cần thiết và phù hợp theo yêu cầu của bạn.Như text dưới mối sản phẩm khi chuyển qua tiếng việt được dịch là “Thêm vào Giỏ“, Sau đây WebThangLong sẽ giới thiệu tới bạn một số plugin và hàm hữu ích dùng để chỉnh sửa theme WordPress bán hàng của bạn từ Woocommerce.

  1. Thay đổi text Thêm vào giỏ trong trang chi tiết sản phẩm(signle-product.php)
   Để thay đổi text này trong Doc Woocommerce có hướng dẫn sử dụng 1 số functions sau tùy vào version Woocommerce mà bạn đang sử dụng.Đối với version Woocommerce < 2.1
add_filter( 'add_to_cart_text', 'woo_custom_cart_button_text' );  // < 2.1

function woo_custom_cart_button_text() {
 
    return __( 'My Button Text', 'woocommerce' );
 
}
Hàm này có ý nghĩa bộ lọc cho function add_to_cart_text, trước khi text add to cart được hiển thị sẽ thay thế bằng My Button Text .Bạn thay bằng text muốn hiển thị.

Đối với WooCommerce 2.1+ 
add_filter( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'woo_custom_cart_button_text' );  // 2.1 +
 
function woo_custom_cart_button_text() {
 
    return __( 'My Button Text', 'woocommerce' );
 
}

Tương tư như trên.
Thay đổi Text thêm vào giỏ (add to cart) trong vòng lặp (product archives)

Đối với WooCommerce < 2.1+

add_filter( 'add_to_cart_text', 'woo_archive_custom_cart_button_text' );  // < 2.1

function woo_archive_custom_cart_button_text() {
 
    return __( 'My Button Text', 'woocommerce' );
 
}
Đối với WooCommerce > 2.1+
add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', 'woo_archive_custom_cart_button_text' );  // 2.1 +
 
function woo_archive_custom_cart_button_text() {
 
    return __( 'My Button Text', 'woocommerce' );
 
}

3.Hiển thị Woocommerce breadcrumb
Nếu bạn muồn tùy biến hay hiển thị thanh breadcrumb tự động của Woocommerce trong các trang signle-product.php hay template_product_cat danh mục sản phẩm của Woocommerce bạn sử dụng hàm sau:woocommerce_breadcrumb()

4.Hiển thị mổ tả của category product Woocommerce

Sử dụng sẳn do_action( ‘woocommerce_archive_description’ ) mà Woocommerce cung cấp.

5. Hiển thị ảnh đại diện product cat Woocommerce

';
}
?>

6.Thêm bớt Field trong trang thanh toán Woocommerce

Có nhiều plugin hỗ trợ công việc này cũng như function tuy nhiên mình thấy sử dụng plugin WooCommerce Checkout Manager dễ sử dụng và tùy biến nhanh.Bạn có thể cài đặt và sử dụng thử

7.Thêm chọn thương hiệu cho mỗi sản phẩm

Ngoài phần chọn sản phẩm thuộc một danh mục nào đó, thì một sản phẩm cũng có thể thuộc một nhãn hiệu cung cấp.Để tùy biến hiển thị sản phẩm thương hiệu một cách đơn giản mà vẫn đầy đủ tính năng thì đây là plugin rất tuyệt.Perfect WooCommerce Brands

Thêm Gallery trong Woocommerce

Từ version woocommerce 3.0 trở đi , mặc định sẽ không hiển thị lightbox và gallery hiệu ứng như các version trước đây , để thêm lại chức năng này vào website của bạn thì cần sử dụng thêm 1 số function sau:

add_theme_support( 'wc-product-gallery-zoom' );
add_theme_support( 'wc-product-gallery-lightbox' );
add_theme_support( 'wc-product-gallery-slider' );
Một số hàm và plugin phổ biến trong Woocommerce hữu ích
5 (100%) 1 vote
Posted in: Woocommerce

Leave a Comment