Hướng dẫn xóa user trong website wordpress

Việc xóa thành viên hay user trong wordpress cũng khá đơn giản, tuy nhiên nếu 1 ngày trong website của bạn có tới hàng ngàn user spam từ các công cụ spam tự động vậy thì chẳng lẽ bạn đi xóa từng thành viên hay bạn sẽ giải quyết vấn đề đó như thế nào . Sau đây dịch vụ thiết kế website WordPress của Sơn Web sẽ hướng dẫn xóa thành viên bằng 3 cách sau :

  1. Xóa từng thành viên (user 1).
  2. Xóa nhiều thành viên 1 lúc
  3. Xóa tất cả thành viên có role là thành viên đăng ký.

Hướng dẫn xóa 1 thành viên (user ) trong WordPress

Trong bảng quản trị WordPress bạn di chuyển vào menu Thành viên click vào menu Thành viên sẽ hiển thị các user hiện tại trong website.

Bạn click vào nút xóa như hình và chọn Attribute all content như hình và click vào nút xác nhận xóa.

điều này sẽ giúp bạn lưu lại các bài của thành viên đã xóa ,không bị mất bài viết từ thành viên.

Xóa nhiều thành viên trong quản trị WordPress

Để xóa nhiều thành viên trong WordPress bạn chọn tác vụ xóa và check vào đầu dòng như sau :

Sau đó bạn chọn xác nhận xóa như bước trên.

Tuy nhiên trong trường hợp website bạn có nhiều user rác từ các công cụ thì bạn nên dùng hàm xóa all user mà không phải admin sau. Bạn mở file functions.php trong theme và copy đoạn code sau lưu lại :


function remove_subscribers() {
global $wpdb;
$args = array( 'role' => 'Subscriber' );
$subscribers = get_users( $args );
if( !empty($subscribers) ) {
require_once( ABSPATH.'wp-admin/includes/user.php' );
$i = 0;
foreach( $subscribers as $subscriber ) {
if( wp_delete_user( $subscriber->ID ) ) {
$i++;
}
}
echo $i.' Subscribers deleted';
} else {
echo 'No Subscribers deleted';
}
}
remove_subscribers();

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo

0932644183