Hướng dẫn cài đặt Laravel trên wamp

Nếu bạn đang muốn học lập trình web và tạo nên những ứng dụng tuyệt vời thì Laravel là một frameworks được đánh giá là tốt nhất hiện nay.Với rất nhiều thư viện được hỗ trợ sẵn và rất dễ học , cũng như cấu trúc logic .

Sau đây WebThangLong sẽ giới thiệu sơ qua các bước cài đặt Laravel .

Bước 1 : Cài đặt Composer

Bước 2:Mở cmd tại thư mục muốn cài đặt Laravel

Đối với wamp bạn di chuyển vào thư mục www, chọn shift + phải chuột và mở cmd tại thư mục

Sau đó bạn gõ dòng lênh  với cú pháp sau:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel {Tên project}
Ở đây giả sử mình đặt tên project là appShop khi đó mình sẽ gõ lệnh như sau:composer create-project --prefer-dist laravel/laravel appShop
sau đó bạn enter sẽ thấy cmd chạy như sau:

Bạn chờ vài phút composer sẽ download Laravel vào trong thư mục mà bạn đã đặt tên , sau đó tạo một key mặc định cho bạn.
Sau khi chạy xong bạn sẽ thấy cmd hiển thị như sau:  Để kiểm tra việc cài đặt thành công hay chưa bạn di chuyển vào thư mục www trong wamp sẽ thấy thư mục mà bạn đặt tên khi cài đặt hiển thị như sau:  Cấu trúc Framework Laravel 1.App chứa Router,Model,Controller hoạt động chính laravel 2.Publish: chứa các file dữ liệu về hình ảnh,js... 3.Resource: Chứa các template hiển thị giao diện của bạn 4.Config: Chứa các hình của project 5.Database: Các file về database của project như migration,seed... 6.env: Cấu hình kết nối tới database project sử dụng Để chạy thử project laravel mà bạn vừa cài đặt, bạn bật wamp và gõ đường dẫn truy cập như mình đặt là : http://localhost/appShop/public/ Nếu như bạn thấy màn hình hiển thị Welcome như sau:  Như vậy việc cài đặt Laravel tới đây là hoàn tất.
Cách bỏ chữ public trong đường dẫn project laravel
1.Bạn sửa file server.php trong thư mục root folder(appShop) thành index.php
2. Bạn di chuyển file htaccess trong thư mục public ra thư mục root
Sau đó bạn truy cập lại đường dẫn sẽ không còn chữ public.
Ở các bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn tạo CRUD trên laravel cơ bản nhất.
Hướng dẫn cài đặt Laravel trên wamp
5 (100%) 1 vote
Posted in: Công nghệ web

Leave a Comment