Hướng dẫn cài đặt Laravel trên Windows

Có 2 cách cài đặt Larvel phổ biến là dùng composer hoặc thông qua install laravel . Sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt thông qua composer.Nhưng trước khi cài đặt thì bạn cần phải có 1 webserver trên local với các  cấu hình sau :

  • PHP >= 5.5.9
  • OpenSSL PHP Extension
  • PDO PHP Extension
  • Mbstring PHP Extension
  • Tokenizer PHP Extension

Với hệ điều hành Windows hiện nay có khá nhiều phần mềm giúp bạn tạo Webserver trên local như Openserver, Wamp, Xampp, Ampps.Mình thấy wamp là dễ dùng nên nếu học php bạn có thể cài wamp hiện nay đã tích hợp sẵn php 5.6. Sau khi cài wamp bạn bật các extension trên là ok.

Trước khi gõ lệnh cài đặt Laravel bạn có thể download và cài composer trước tại :tps://getcomposer.org

Cài đặt Laravel qua command

Bạn ấn phìm window + R gõ cmd để vào màn hình dòng lệnh trong Window.

gõ lệnh cd: C// ( di chuyển vào ổ đỉa C)

Gõ tiếp : cd C:\wamp\www ( di chuyển vào thư mục www trong wamp )

Gõ lệnh tạo project Laravel với dòng lệnh sau :

cd C:\wamp\www

composer create-project laravel/laravel ten-project –prefer-dist

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo

0932644183