Các lỗi laravel thường gặp

Mình mới tập tành với Framework nên gặp qua 1 số lỗi ngớ ngẩn, và muốn sưu tầm lại , sau này xem lại ,và nếu ai cũng gặp qua các lỗi này thì có thể giải quyết được.

  1. Lỗi TokenMismatchException in VerifyCsrfToken.php line 68:
    Phù sau khi sử dụng với Route Form như sau :


    Khi gọi Route từ form thì bác TokenMismatchException in VerifyCsrfToken.php line 68 xuất hiện , tìm từ bắc tới nam , đông tới tây nhưng vẫn chưa có lời giải đáp chính đáng ,may sau gặp được chỉ dòng code này :
    <input name=”_token” type=”hidden” value=”{{{ csrf_token() }}}” />Chỉ cẩn thêm dòng code này vào là ok.2.Lỗi sqlstate 42000 laravelKhi bạn chạy cmd run : php artisan migrate , đối với laravel 5.4 trên mysql verion cũ sẽ thấy xuất hiện lỗi này :

     


2. lỗi [Illuminate\Database\QueryException] SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 767 bytes (SQL: alter table users add unique users_email_unique(email))

[PDOException] SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 767 bytes

Để fix lỗi này,trong thư mục App -> Provider bạn tìm tới file : AppServiceProvider.php và thêm 2 dòng code sau, thứ 1 thêm thư viện Schema trên đầu là :

use Illuminate\Support\Facades\Schema;

sau đò trong function boot thêm code sau : Schema::defaultStringLength(191);


public function boot()
{
Schema::defaultStringLength(191);
}

3. Lỗi khi dùng hàm @include trong laravel và include trong php

Khi bạn dùng hàm này trong file sẽ thấy phát sinh 1 khoảng trắng với kí tự là &#65279, để fix lỗi này giả sử mình @include(‘admin.layout.header’) thì bạn dùng notepad++ mở file header mà dùng include chọn menu->encoding->convert utf8 save lại là ok.

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo

0932644183